TERNAKAN AYAM PEDAGING

 

Penternakan ayam pedaging ini telah berjaya di laksanakan semenjak tahun 2012 hingga sekarang. Penternakan tersebut bermula dengan 20,000 ekor@ pusingan dan kini telah meningkat kepada 50,000 ekor@ pusingan. Urusniaga ini di jalankan secara pakatan strategik dengan Pertubuhan Peladang Negeri Johor (PPNJ), di mana PPNJ bertindak sebagai integreter.