AGRO PELANCONGAN DAN LATIHAN

Kemudahan dan projek pengeluaran makanan yang di usahakan di tapak TKPM ini telah di jadikan sebagai agro pelancongan, pusat latihan dan pembelajaran oleh Jabatan Agensi, koperasi dan anggota koperasi. KOPRIS telah berjaya mengkomersialkan aktiviti latihan dan pembelajaran ini sebagai satu sumber pendapatan tambahan selain projek-projek yang sedia di jalankan. Di antara jenis latihan yang di berikan ialah amalan penternakan, amalan teknologi EM, pembuatan baja organik, pembuatan makana haiwan dan sebagainya.


Agro pelancogan turut membawa pelbagai agensi dan pelajar sekolah bagi pendedahan terhadap ternakan dan petanian yang menekankan ianya adalah sumber sektor utama bagi negara.